Darul Muallij P.Pinang

Darul Muallij P.Pinang

Bekam Darul Ansar

Bekam Darul Ansar

Isnad Tadawi

Thursday, March 23, 2017

4 AMALAN HALAU JIN SAKA

Selawat Azimiyah, selawat tafrijiyah, doa nurun nubuwwah, ruqyah jibril bakar ifrit.
4 amalan bagus pisahkan Jin Saka dari kita.
Ada saka?
017 6291368

No comments:

Post a Comment

Hubungi jika berhajat

Hubungi jika berhajat